MENU
Po dziurze można stwierdzić masywność i grubość muru. Podejrzewam, że średniowiecznego obronnego miasta.

Dodał: Maciej S.° - Data: 2010-11-21 12:30:48 - Odsłon: 2493
17 lipca 2010

Warto zobaczyć
* Dom Kata przy ul. Grotgerra - największy zachowany fragment murów
* Fragment murów przy ul. Królowej Jadwigi
* Fragment murów przy dawnym młynie (ul. Chmielna)
Opis zabytku
Mury obronne w Chojnowie najprawdopodobniej powstały w połowie XIV w. Do ich budowy posłużyły kamienie bazaltowe wydobywane w kamieniołomie znajdującym się w południowo-wschodniej części miasta (obecnie Morskie Oko). Linia pierścienia murów wzmocniona była basztami oraz bastejami. Chroniona była także głęboką fosą, wypełnioną wodą ze Skory i Młynówki.
Do miasta w owym czasie można było dostać się tylko przez dwie bramy miejskie: Górną – Bolesławiecką i Dolną – Legnicką oraz dwie furty: Południową – Łaziebną i Północną, które pełniły funkcje gospodarcze.
Bramy miejskie posiadały wysokie wieże oraz przedbramia z małymi basztami, których funkcją była obrona przed przejściem przez fosę.
W linię obronną murów w XIV w. wkomponowany został także Zamek, broniący miasto w południowo-zachodnim narożniku.
Fortyfikacje miejskie w połowie XV w. poddano remontowi, wzmacniając ich obronność poprzez dobudowanie cylindrycznych występów, umożliwiających obronę flankową (tj. boczne rażenie nieprzyjaciela, który próbował zbliżyć się do murów miasta).
Z braku środków na modernizację murów w XVI w. straciły one swoje pierwotne przeznaczenie obronne, na poczet zabezpieczenia mieszkańców przed rabusiami i włóczęgami.

Po pożarze miasta w 1767 r. rozebrano część murów (do wysokości 4 m), a materiał z nich posłużył na budowę domów dla pogorzelców. Rok później rozebrano także Bramę Legnicką. Zasypano również fosę okalającą miasto. Prawie sto lat później bo w roku 1867 r. zburzono Bramę Bolesławiecką.
Do dnia dzisiejszego zachowały się nieliczne fragmenty fortyfikacji miejskiej. Najokazalszy z nich stanowi Baszta Tkaczy oraz zachowany w swej pierwotnej wysokości fragment murów połączonych z „Domem Kata”.

Godnym odwiedzenia jest też fragment murów mieszczących się przy ul. Królowej Jadwigi (tuż obok boiska szkolnego Gimnazjum nr 2) oraz kilkunastometrowy odcinek muru w obrębie dawnego młyna przy ul. Chmielnej. Mur ten jest pozostałością rozbudowy fortyfikacji miejskich w połowie XIV w.
Opracowanie Fiolinea

  • /foto/156/156855m.jpg
    1969 - 1971
  • /foto/357/357441m.jpg
    2010
  • /foto/7584/7584212m.jpg
    2018

Maciej S.°

Poprzednie: Mury obronne Strona Główna Następne: Dom Kata (dawne więzienie miejskie)


wito | 2010-11-22 19:27:48
Niezły pasztet w tym murze i domu.Kawałki z różnych epok. Historia. A ile ciekawostek podziemią ?